Regulamin Chatki Pod Gwiazdami

Cieszymy się, że wybraliście Państwo Chatki Pod Gwiazdami na swój wypoczynek. Pragniemy abyście znaleźli w jej progach spokój, radość i chwile warte wspomnień.  W trosce o Państwa komfort i dobro Chatki będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, z poszanowaniem otaczającej nas przyrody oraz oddanych Państwu w użytkowanie pomieszczeń  i sprzętu. Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z regulaminem „Chatki Pod Gwiazdami”.

 1. Rezerwacji dokonuje się przez e-mail, wysyłając zapytanie o dostępność Chatki Pod Gwiazdami,  na adres e-mail: info@podgwiazdami.com.
 2. Rezerwację potwierdza wpłata 30% zadatku na konto bankowe wskazane  w mailu zwrotnym. Zadatek powinien być wpłacony do 3 dni roboczych. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza rezygnację z rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny. Prosimy o przemyślane rezerwacje.
 3. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz uważa się, że umowa najmu została zawarta.
 4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie domku, spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
 5. Doba chatowa  rozpoczyna się u nas od godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Jeśli jest to tylko możliwe jesteśmy „elastyczni” co do podanych godzin.
 6. Szanowni Państwo, niestety zdarzyły nam się przykre incydenty nie zgłoszenia nam  szkód wyrządzonych przez gości i opuszczenia Chatki Pod Gwiazdami  bez powiadomienia nas o tym.(czyt. ucieczka). Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niewielkiej kaucji 100 zł płatnej w dniu przyjazdu. Zwrot kaucji  następuje w dniu wymeldowania po odebraniu przez nas Chatki i nie stwierdzeniu szkód, braków w wyposażeniu oraz  pozostawieniu porządku (pkt 15 regulaminu).
 7. Przyjazd na drugi dzień bez uprzedniego ustalenia tego z Nami – Właścicielami (tylko drogą mailową) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia Chatki Pod Gwiazdami innym zainteresowanym.
 8. Szanowni Gości uregulowanie pozostałej płatności następuje gotówką w dniu przyjazdu lub najpóźniej dnia następnego.
 9. W Chatce Pod Gwiazdami  może zamieszkiwać 4 lub max 5 osób wskazane w rezerwacji.
 10. Szanowni Goście prosimy o natychmiastowe poinformowania Nas o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Chatce w chwili najmu oraz do zgłaszania awarii lub szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód, obowiązek zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat leży po stronie osoby odpowiedzialnej za ich spowodowanie,  najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Chatce Pod Gwiazdami i na tarasie nie wolno używać otwartego ognia. Dopuszczalny jest grill znajdujący się na wyposażeniu Chatki. Grilla można użytkować tylko na części ziemnej w miejscu do tego przez nas wyznaczonym. Używanie  jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową,  nie stanowiących wyposażenia Chaty, a mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych czy świec jest również zabronione. Dopuszczalne są: komputery, ładowarki do telefonów, maszynki do golenia i suszarki do włosów.
 12. W Chatce Pod Gwiazdami nie przyjmujemy zwierząt.
 13. Zakazane jest wynoszenie na zewnątrz z Chatki mebli (min. ława, sofa itp.) z wyjątkiem wypoczynku do tego przeznaczonego.
 14. W Chatce Pod Gwiazdami obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu zarówno w formie tradycyjnej (fajka, papierosy, cygara) jak i w formie elektronicznej.
 15. Nasi Goście  opuszczający Chatkę, zobowiązani są do pozostawienia jej posprzątaną, w takim stanie, w jakim została  im przekazana. Rozumiemy przez to min. umycie naczyń, garnków, sztućców itp. Odstawienia ich do właściwych miejsc. Pościelenia łóżek (prosimy nie ściągać pościeli). Opróżnieniu kosza na śmieci ( na zewnątrz znajdują się pojemniki do segregacji) itp. W Chatce znajdują się niezbędne do tego środki czystości. Liczymy na to, że tak jak i my będą Państwo traktować Chatkę Pod Gwiazdami z należytym szacunkiem za co z góry dziękujemy.
 16. Szanowni Państwu znajdujemy się w jednym z najczystszych rejonów kraju i Europy. Chcemy aby tak pozostało więc śmieci segregujemy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (szkło, plastik, pozostałe zmieszane.).
 17. Standardowo obowiązuje cisza nocna  w godzinach 22:00-07:00.W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania niniejszego regulaminu mamy prawo zażądać opuszczenia Chatki i terenu, bez zwrotu opłaty za pobyt.
 18. Wykupiona rezerwacja w Chatce Pod Gwiazdami  nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób przebywających.  Jako Właściciele Chatki Pod Gwiazdami nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego lub osób trzecich.
 19. Parking jest bezpłatny i znajduje się na terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Obowiązuje bezwzględny zakaz i wjazdu parkowania bezpośrednio przy Chatce Pod Gwiazdami. . Z parkingu do Chatki PG  prowadzi wysypana ,kamienna , piesza ścieżka.
 20. Właściciele zastrzegają sobie prawo wejścia do domku pod nieobecność gości w razie awarii.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ATV Bieszczady Tomasz Kudełka z siedzibą: Przysłup 3/2, 38-608 Wetlina.
 2. Zawarcie umowy najmu jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych dla celów związanych z realizacja umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. Państwa dane nie będą przekazywane i udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane Klientów, którzy nie dokonali skutecznej rezerwacji są usuwane najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty ich pozyskania. Dane klientów, którzy dokonali rezerwacji i/lub skorzystali z naszych usług, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub złożenia wniosku o ich usunięcie pod warunkiem, że dłuższe przetwarzanie nie jest wymagane przez obowiązujące prawo.
 6. W przypadku pytań, wniosków wynikających z praw klienta należy kontaktować się z administratorem pisząc na adres e-mail: info@podgwiazdami.com lub listownie na w/w adres